Şehirlerarası Yolcu Taşıma Hizmeti İle Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmeliği’ne İlişkin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yazısı Hk. Duyuru

 

13.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de  5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a dayanılarak, “Şehirler Arası Yolcu Taşıma Hizmeti ile Servis ve Turizm Taşımacılığı Hizmetinin Erişilebilir Hale Getirilmesine Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup 13.01.2017 tarihinde Birlik resmi internet sitesinden yayınlanmıştır. İlgili link ekte yer almaktadır. (Ek-1).

Konuya ilişkin olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 24.03.2017 tarih ve 58329 sayılı Ek-2)  yazısının BİRLİĞİMİZ ÜYELERİNE DUYURULMASIistenmektedir.

Söz konusu yazıda kısaca, Yönetmelikte karayolunda şehirlerarası taşıma hizmeti sağlayıcılarına, seyahat acentalarına, karayolları mola noktası ve terminal işletmecilerine, denizyolunda şehirlerarası taşıma ve kıyı tesisi işletmecilerine düşen yükümlülüklerin belirlendiği, yine söz konusu Yönetmelikte yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyenlere işlem yapılacağı belirtilmiştir.

13.01.2017 tarihli duyurumuzu yineleyerek Yönetmelik kapsamında üyelerimizin uymakla yükümlü olduğu hususlar aşağıdaki gibidir;

  • Seyahat acentası, müşterinin engelini bildirmesi halinde rezervasyon sırasında bu bilgiyi rezervasyon ve taşıma sözleşmesine kaydeder, müşteriye verilecek hizmetin planlanması ve sunulmasında gerekli önlemleri alır.
  • Taşıma hizmeti yapan seyahat acentası, internetten rezervasyon yapılması veya hizmet satın alınması aşamasında internet erişilebilirliğini ve bürolarında erişilebilir banko hizmetini sağlar.
  • Turizm taşımacılığı yapılan transfer aracı, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen erişilebilirlik şartlarını taşımıyorsa, seyahat acentası engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan kişilerin bildirmesi halinde, engelli bireyin erişilebilir taşıma hizmeti sağlanmasına ilişkin talebini, engelli bireyin tercihine uygun olarak azami yetmiş iki saat içinde karşılamakla yükümlüdür.
  • Engeline bağlı hareket kısıtlılığı olan yolcuların transfer aparatı veya erişilebilir araç tercihinin sözleşmede yer alması sağlanır.
  • Transfer aparatı yolculuk süresince araçta bulunur ve bu şartlar sağlanırken engelli yolcu veya refakatçisinden ek bir ücret talep edilmez.
  • Seyahat acentaları engelli yolcu bulunması durumunda, hizmetin planlamasını ve sunumunu değiştirmeyecek şekilde, mümkün olduğunca engelli yolcunun kısa sürede ulaşımını sağlayacak transfer planlamasını yapar.
  • Turizm taşımacılığı hizmetlerinde engellilerle iletişim konusunda ve transfer aparatının kullanılmasına ilişkin eğitim almış şoför ve yardımcı personel görev yapar.

Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uyulmaması durumunda, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’un  Geçici 3.Maddesinin 7.Ek Fıkrası uyarınca her bir ihlal için 1000 TL ile 5000 TL arasında idari para cezası uygulanacağı öngörülmüştür.